Menu

Hoe groot is de tegemoetkoming?

Terug naar Onderwerp

In een landbouwramp komt een teelt in aanmerking voor vergoeding van de schade wanneer de schade voor die teelt meer dan 30% bedraagt, over het hele bedrijf gezien. Dat wordt bekeken per teeltcode uit de verzamelaanvraag. Een voorbeeld. Een landbouwer heeft 20 ha aardappelen, waarvan 10 ha vroege aardappelen (code 904 in de verzamelaanvraag). Hij heeft 100% schade op 3 ha van de vroege aardappelen. Dat betekent dat er 30% schade is bij de vroege aardappelen op zijn bedrijf en dat het Landbouwrampenfonds kan tegemoetkomen.

Vervolgens wordt gekeken of minimaal 50% van de productie van de verzekerbare teelten op een bedrijf verzekerd is. Deze interpretatie gebeurt dus op de totale productie van je bedrijf (alle bouwland, exclusief grasland). Dit criterium van 50% wordt berekend op basis van de oppervlakte of van het inkomen dat aan de productie gerelateerd is. Een voorbeeld. Een bedrijf heeft 10 ha graan en 10 ha bloemkolen (waarvan 6 ha verzekerd tegen hagel). In dit geval wordt maximaal uitbetaald, aangezien de bloemkolen aanzienlijk zwaarder doorwegen dan het graan. Weliswaar beschikken we vandaag nog niet over de normbedragen. Indien minstens 50% verzekerd is, kan 80% van de geleden schade vergoed worden. Is er minder verzekerd, ligt het maximum op 40%.

Er wordt een franchise van 250 euro gehanteerd. Indien het nettoschadebedrag meer dan 250 euro bedraagt, wordt de tegemoetkoming berekend per schijf waarop de coëfficiënten toegepast worden, zoals bij een algemene ramp.