Menu

Toekomstperspectieven

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Uitdagingen voor de varkenssector: twee jaar na de Ruslandboycot
Minder uit dit onderwerp

De varkenshouderij heeft al leren leven met een sterk schommelende markt, maar de Ruslandcrisis maakte pijnlijk duidelijk dat het verlies van een belangrijke afzetmarkt rampzalige gevolgen kan hebben. Het is dan ook belangrijk om niet alle appelen in één mand te leggen. Toch lijkt dit alweer te gebeuren.

China en Hongkong zijn momenteel samen al goed voor ongeveer 50% van de export van Europees varkensvlees. Je hoeft geen strateeg te zijn om te beseffen wat er zou gebeuren als er tussen China en de EU een kink in de kabel zou komen. Vandaar dat de Belgian Meat Office, mede op onze vraag, sterk inzet op het exploreren van nieuwe exportmarkten. De hoop is dat ook andere Europese lidstaten dit doen, zodat de sector minder afhankelijk wordt van de grillen van één exportland.

De crisis zorgde ervoor dat er nagedacht werd over de zwakke punten van de sector. Het komt er nu op aan om de initiatieven die de sector weerbaarder moeten maken voor periodes van laagconjunctuur daadwerkelijk uit te voeren. De overheid organiseerde in dit kader de G30 en de Limburgse X100, maar ook Boerenbond heeft zijn actieplan voor de varkenshouderij.

Intussen lijkt het erop dat – dankzij de toegenomen export – de markten duurzaam kunnen herstellen. Het gevaar is wel reëel dat de varkenshouders en de sector vervallen in business as usual en minder nut zien in de transformatie van de sector. Toch is het belangrijk dat er stappen gezet worden om een sterke en dynamische varkenssector uit te bouwen, die marktgerichter en gedifferentieerder is en waarin de varkenshouder een sterkere positie heeft en hij meer kan meegenieten van de meerwaarde die de keten realiseert. 

Hoe evolueerden de varkens- en de biggenprijzen?