Menu

Acties van Boerenbond

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Uitdagingen voor de varkenssector: twee jaar na de Ruslandboycot
Minder uit dit onderwerp

Nadat Rusland de grenzen sloot, kwam Boerenbond meteen in actie om maatregelen te vragen die de getroffen sectoren moeten helpen om de ban te overleven. Hierbij werd uitgegaan van de volgende elementen.

  • De ban is er gekomen door een Europese politieke beslissing. De EU moet hier dan ook haar verantwoordelijkheid nemen tegenover haar landbouwers. De getroffen sectoren moeten gecompenseerd worden met algemene middelen uit de EU-begroting. 
  • De Vlaamse en federale overheid moeten flankerende maatregelen nemen om de gevolgen voor onze bedrijven te milderen.
  • Export en promotie zijn meer dan ooit cruciaal en hierop moet dan ook extra ingezet worden.

De varkenssector zette alle zeilen bij en onder meer op vraag van Boerenbond werden heel wat maatregelen genomen op Europees, Vlaams en federaal vlak. 

Het crisisbudget dat Europa ter beschikking stelde, werd onder druk van Boerenbond ook opengesteld voor de varkenshouderij. In samenwerking met ‘Boeren op een Kruispunt’ werden er adviescheques in het leven geroepen om bedrijven sociaal te begeleiden. Verder werden er via de Vlaamse Piètrainfokkkerij nog middelen uitgetrokken om de werking te ondersteunen, met aandacht voor de selectiemesterij-activiteiten. Het overgrote deel van het crisisbudget voor de varkens (3,37 miljoen euro) werd uitbetaald aan de zeugenhouders in de vorm van een zeugentoeslag. Vlaams minister Schauvliege verdubbelde deze steun. Daarnaast besliste Europa om extra middelen uit te trekken voor de promotie van de land- en tuinbouwproducten.

Vorig jaar kregen de varkenshouders federaal ook een vrijstelling van de betaling van sanitaire bijdragen en binnen het FAVV kwamen er extra mensen voor de exportcel van het FAVV. 

Specifiek vanuit Vlaanderen verkregen we een vermindering van de Rendacfactuur en er kwamen middelen om in het kader van MAP 5 een tegemoetkoming te geven voor fosforanalyses. Er werd ook een extra waarborgregeling uitgewerkt bij kredieten, waardoor bijkomende liquiditeit op de bedrijven gemakkelijker beschikbaar is. 

Tot slot heeft Boerenbond, met vallen en opstaan, in het ketenoverleg verkregen dat het in december 2015 heronderhandelde Comeosakkoord uitgevoerd werd. De actieve Belgische zeugenhouders ontvingen intussen een eerste betaling, op basis van een prefinanciering van 7,5 miljoen euro. Na uiterlijk één jaar of bij het bereiken van het vooropgestelde maximale budget van 15 miljoen euro, volgt een saldobetaling. Hiermee komt het sinds december uitbetaalde steunbedrag op 47,96 euro per zeug.