Menu

Tijdelijke productiebeperking voor de zuivelsector

Terug naar Onderwerpen

Op de landbouwraad van 18 juli werd een bijkomende enveloppe goedgekeurd als compensatie voor de crisis in de verschillende dierlijke sectoren. Eén van de maatregelen voorziet een Europese enveloppe van 150 miljoen euro voor een tijdelijke productiebeperking in de zuivelsector. De concrete uitvoeringsmodaliteiten zijn ondertussen uitgewerkt.

In dit onderwerp worden de modaliteiten toegelicht. Het is belangrijk vooraf een weldoordachte keuze te maken of je je al dan niet zal aanmelden voor een productiebeperking. Bovendien moet je bij een aanmelding zeer goed de geplande hoeveelheid te leveren melk in de reductieperiode inschatten.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema's: