Menu

Stand van zaken begin 2019

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Strategisch project Getevallei dendert voort
Minder uit dit onderwerp

Het strategisch project van de Getestreek dendert voort. Het project heeft uitdagende doelstellingen, waarvan recreatie en dorpenbeleid opgevolgd worden door Landelijke Gilden. Het project loopt tot 2020.

Tienpuntenplan in 2019

Op de eerste vergadering van 2019 werden tien punten voorgesteld waar de projectleiders van provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap werk van willen maken in 2019.

Zo willen ze werken aan een betere kwaliteit van de waterlopen, in de hoop dat de Getevallei op termijn een aandachtsgebied wordt. Zo kunnen er meer middelen komen om de kwaliteit van de waterlopen nog te verbeteren. Een proefproject moet tegen 2022 twee brongebieden in landbouwgebied vrijwillig herinrichten tot kwaliteitsbronnen. Daarnaast werd er al een project ingediend in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van Belgiƫ omtrent koolstofbouwers. Dat moet landbouwers motiveren om het koolstofgehalte in de bodem te verhogen en zo mee te werken aan het vastleggen van meer CO2. Hiervoor wordt gekeken naar een project met de houtkanten in de Getestreek die structureler onderhouden zouden kunnen worden. Het snoeihout zou verwerkt kunnen worden tot houtsnippers en nadien ondergewerkt in de bodem. Ook rond groen-blauwe netwerken zullen in de toekomst voorstellen worden uitgewerkt.

Om deze projecten af te toetsen zal er de komende weken een werkgroep worden opgericht met landbouwers. Boerenbond vraagt dat landbouwers in een vroeg stadium bij die projecten betrokken worden, dat er een meerwaarde is voor de landbouwsector en dat de projecten met landbouwers op vrijwillige basis gebeuren. Ook moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden.