Menu

Stand van zaken juni 2020

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Strategisch project Getevallei dendert voort
Minder uit dit onderwerp

De gebiedscoalitie van het strategisch project Getestreek – de gemeenten en steden Tienen, Landen, Zoutleeuw, Linter, Geetbets en Hoegaarden en partners Boerenbond, Hageland+ en Natuurpunt – wil met de ondersteuning van de Vlaamse Overheid een krachtig antwoord geven op de transitieopgaven die zij voor de Getestreek hebben gesteld. Met de voorzetting van het strategisch project willen zij inspelen op de uitdagingen zoals het maken van een modal shift, de klimaat verandering en haar gevolgen voor landbouw en waterhuishouding, open ruimte en natuur.

De transitieopgaven en beleidsvisie voor het strategisch project worden als volgt beschreven:

  • Een klimaatrobuust waterlandschap: Waterkwaliteit van bron tot monding: integraal waterbeleid, versterking van de biodiversiteit en klimaatadaptatie.
  • Levenskrachtige dorpen: Woonkernen als parels in de vallei, een gezonde en groene dorpsomgeving met ruimte voor de sociale cohesie.
  •  Een hecht netwerk van dorpen: Van slaapdorpen naar verbonden dorpen, die met elkaar én met de steden als één systeem werken.
  • Een integrale fietscultuur: De modal shift waarmaken met een fietsgericht omgevingsbeleid en een structurerend fietsnetwerk.
  • Een onvergetelijke beleving: Opstapplekken en wandelingen verbinden de dorpen met de vallei – een streek om te (be)leven en ontdekken.
  • De productieve streek van morgen: Een veerkrachtig productief landschap – met een levensrijke, koolstofrijke bodem, inzet op ecosysteemdiensten en korte ketenafzet.

Twee bovengemeentelijke hefboomprojecten zijn de eerste stappen voor het project. De ontwikkeling van de Ravel en de Ijzerenweg langs de vallei tot groenblauwe en multifunctionele ruggengraat van de Getestreek, met een kwalitatieve groene fietsverbinding van Hoegaarden tot Geetbets ‘het groene Spoor’. Het versterken van een robuuste natuurlijke beekvallei van 25km –van bron tot monding- in de Dormaalbeekvallei van Landen tot Geetebets, met ruimte voor water en een recreatieve wandelverbinding.

Half juli moet de verlengingsaanvraag ingediend worden. Regionaal Landschap Zuid Hageland, de projectcoördinator, is volop bezig aan een nota en kansenkaart. Hiervoor zorgen de verschillende partners voor hun input. Concreet vraagt Boerenbond hier voor rechtszekerheid van de landbouwsector in de Getevallei, met een plaats voor elk type landbouw. De gronden in de vallei zijn heel vruchtbaar, zeker in tijden van droogte. Landbouw wil dan ook samenwerken aan een multifunctionele vallei met een win-win voor landbouw en natuur.