Menu

Stadslandbouw

Terug naar Onderwerpen
Vind meer inspiratie rond stadslandbouw.
Laatst aangepast: 
15 juli 2020

In dit onderwerp

Stadslandbouw
Minder uit dit onderwerp

Er bestaan veel verschillende manieren om voedsel te produceren in de stad. Als gevolg van het gebrek aan beschikbare ondergrond, gebeurt de productie meestal op substraat,op verharde terreinen en daken. Naast productie in openlucht en in serres, tasten de ondernemers de mogelijkheden af in containers, leegstaande gebouwen en kelders. Vaak met meerdere productielagen boven elkaar, waarbij belichting het natuurlijk zonlicht moet vervangen. Voor productie in vollegrond gaat men eerder op zoek naar percelen in de periferie van de stad, die al langer in landbouwproductie zijn.

Circulaire productie is het uitgangspunt

Onder stadslandbouw valt dus een heel diverse waaier aan ondernemingen. Wat hen verbindt, is de motivatie om kringlopen te sluiten en binnen een gecontroleerd ecosysteem voedsel heel lokaal te gaan produceren en vaak ook rechtstreeks te verkopen. Daarbij maken ze gebruik van bepaalde stromen die aanwezig zijn in de stad: gecapteerd regenwater, gezuiverd afvalwater, CO2-, warmte- en afvalstromen. Slimme ondernemers gaan op zoek naar bestaande technieken en bewezen groeimethodes om de experimenteerfase zo kort mogelijk te houden. Groot durven dromen in combinatie met een goed ondernemingsplan, stielkennis en een goeie portie gezond boerenverstand zijn nodig om de uitdagende context van een stedelijke omgeving te overleven.

Voedsel verbindt

Voedselproductie in en rond de stad is van alle tijden. Maar door de wereldwijde tendens dat steeds meer mensen in de stad gaan wonen, is er op het niveau van de steden en gemeenten veel interesse om actief werk te maken van een lokale voedselstrategie, in eerste instantie bij de overheden zelf. Tegelijk is voedsel een middel om mensen met uiteenlopende achtergronden samen te brengen. Heel veel sociale projecten maken de combinatie met productie, verwerking en verdeling van lokaal geproduceerd voedsel en bieden zo kansen aan mensen om een gewaardeerde rol te spelen in de samenleving. De sociale component van voedselproductie in een stedelijke context is in die zin niet te onderschatten. Meer nog, ondernemers die in de stad produceren en geen enkele link leggen met hun directe omgeving, kunnen zich beter afvragen waarom ze überhaupt die moeilijke context kiezen.

Neem ook zeker een kijkje op: