Menu

Sociale bijdragen anders berekend

Terug naar Onderwerpen
Sinds begin dit jaar worden de sociale bijdragen berekend op het beroepsinkomen van het jaar zelf.
Jan De Sadeleer, consulent Dienstbetoon Boerenbond

Sinds begin dit jaar worden de sociale bijdragen berekend op het beroepsinkomen van het jaar zelf, terwijl je tot nu vorig jaar sociale bijdragen betaalde op basis van het inkomen van drie jaar voordien. De inkomens van 2012, 2013 en 2014 zullen dus geen basis vormen voor de sociale bijdragen die je uiteindelijk betaalt in respectievelijk 2015, 2016 en 2017. Was 2013 bijvoorbeeld een jaar met een behoorlijk inkomen – wat in de melkveehouderij het geval was – dan vind je dat nergens weer in de uiteindelijk betaalde sociale bijdragen. Je betaalt dit jaar eerst voorlopige bijdragen op basis van het inkomen van 2012. Wanneer het inkomen van 2015 bekend is (normaal in 2017) worden de betaalde voorlopige bijdragen geregulariseerd op basis daarvan. We belichten in dit onderwerp ook enkele specifieke regels voor starters, stoppers en gepensioneerden.

In dit onderwerp komen volgende onderdelen aan bod:
Deel deze pagina: 

Meer informatie