Menu

Voorlopige bijdragen

Terug naar Onderwerp

Aangezien het inkomen van 2015 pas bekend zal zijn in de loop van 2017, moet iedereen voorlopige sociale bijdragen betalen berekend aan de hand van het inkomen van drie jaar voordien, dus 2012. In de mate dat het uiteindelijke inkomen voor 2015 hoger of lager is dan dat van 2012, moet je naderhand in 2017 sociale bijdragen bijbetalen of terugkrijgen. Op deze bijbetalingen/terugbetalingen worden geen verhogingen of bonussen toegekend.

Voorbeeld

Je inkomen in 2012 was 40.000 euro, maar in 2015 bleek je inkomen slechts 30.000 euro te zijn. Met een inkomen van 40.000 euro correspondeert een sociale bijdrage van 8800 euro, dus dit bedrag wordt in 2015 aangerekend als je voorlopige sociale bijdrage. Omdat in 2017 zal blijken dat je slechts 6600 euro hoefde te betalen, wordt er dan 2200 euro terugbetaald van wat je in 2015 te veel betaalde. Fiscaal kan je in 2015 8800 euro als onkosten in mindering brengen, maar in 2017 zal dat dan wel 2200 euro minder zijn. In 2017 zullen de voorlopige sociale bijdragen berekend worden op het inkomen van 2014 en de sociale bijdragen die je in 2017 fiscaal in mindering kan brengen, zijn dus de voorlopige bijdragen berekend op basis van het inkomen van 2014, verminderd met 2200 euro.