Menu

Verlaging is niet eenvoudig

Terug naar Onderwerp

Wie een veel lager inkomen verwacht dan datgene waarop de voorlopige sociale bijdragen zijn berekend, kan tot bepaalde drempels (zie tabel 1) een vermindering vragen, maar de procedure hiervoor is complex. Wanneer je inkomen naderhand die drempels toch overschrijdt, moet je niet alleen sociale bijdragen bijbetalen maar op het gedeelte dat je te weinig betaalde, komt er daarenboven een verhoging van 3% per kwartaal en 7% per jaar. Wie zijn inkomen te laag inschat, bezorgt zichzelf bijgevolg een berg nutteloze kosten. 

Tabel 1. Benadering van de drempels voor vermindering

Vermoedelijk inkomen 2015 Bedrag verminderde jaarbijdrage
< 12.870 euro 2916 euro
> 12.870 euro, maar < 25.750 euro 5832 euro
> 25.740 euro Geen vermindering mogelijk