Menu

Verhoging van de voorlopige bijdrage is eenvoudig

Terug naar Onderwerp

Wie vermoedt dat hij in een bepaald jaar veel meer zal verdienen dan het inkomen waarop de sociale bijdragen berekend werden, kan zeer eenvoudig extra sociale bijdragen bijbetalen door aanvraag of door spontane storting. Het spaarpotje dat je aanlegt met deze extra sociale bijdragen kan je zelf beheren tot 31 december van het lopende bijdragejaar. Daarna ligt de spaarpot vast tot aan de regularisatie.

Het fiscale voordeel door de betaling van extra sociale bijdragen kan oplopen tot 50%, vermeerderd met de gemeentetaks. Het lagere fiscale inkomen dat je daardoor realiseert, leidt drie jaar later daarenboven tot lagere voorlopige sociale bijdragen.


Voorbeeld

Het jaar 2018 start onder een zeer gunstig gesternte, terwijl 2015 (waarop de voorlopige sociale bijdragen van 2018 berekend worden) rotslecht was. Daardoor belopen de voorlopige sociale bijdragen amper 3600 euro. Wanneer je in 2018 geen extra sociale bijdragen bijbetaalt, dreigt in 2020 een regularisatie van 2018 in de vorm van een fikse bijbetaling. De sociale lasten worden in 2020 bijgevolg behoorlijk groot, doordat je bovenop de voorlopige sociale bijdragen (berekend op basis van inkomen van 2017) de regularisatie van 2018 moet betalen. Het is daarenboven niet zeker dat je in 2020 ten volle zult kunnen genieten van het voordeel van de fiscale aftrek van deze zeer hoge sociale lasten. Betaal dus voor het jaar 2018 al in 2018 een voldoend hoog bedrag aan extra sociale bijdragen bij. Op die manier geniet je ten volle van de fiscale aftrek van deze extra betaling en je wordt daarenboven in 2020 niet geconfronteerd met een torenhoge regularisatie.