Menu

Sociale bijdragen voor stoppers

Terug naar Onderwerp

Een gevolg van de hervorming van de sociale bijdragen is dat zelfstandigen die hun activiteit stopzetten tot twee jaar na de stopzetting nog regularisaties kunnen krijgen.
Voorbeeld. Een zelfstandige stopt op 31 december 2017 en wordt nadien loontrekkende. Aangezien de inkomens van 2016 en 2017 pas bekend zijn in respectievelijk 2018 en 2019, krijgt hij mogelijk in 2018 en 2019 nog een afrekening van het socialeverzekeringsfonds toegestuurd.

Ook na een overlijden zijn er regularisaties mogelijk. Die worden dan verstuurd naar de erfgenamen.

Voorbeeld

Een zelfstandige die nog actief is, overlijdt in november 2018. Zijn sociale bijdragen moeten betaald worden tot en met het derde kwartaal van 2018; die van het kwartaal van overlijden zelf niet. Bij zijn overlijden zullen waarschijnlijk alle bijdragen tot en met 2016 geregulariseerd zijn. Omdat de inkomsten van 2017 en 2018 waarschijnlijk pas meegedeeld worden in de loop 2019 en 2020, kunnen de erfgenamen nog in 2020 regularisaties ontvangen.