Menu

Sociale bijdragen voor gepensioneerden

Terug naar Onderwerp

Voor wie na zijn pensionering nog een toegelaten activiteit wil uitoefenen, loopt de bijdrageberekening gewoon door. Je ontvangt dan nog regularisaties van voorlopige bijdragen na je pensionering. Ook wie beslist om te stoppen met zijn zelfstandige activiteit bij zijn pensionering, kan nadien nog regularisaties krijgen.


Onder bepaalde voorwaarden kunnen toekomstige gepensioneerden wel verzaken aan de regularisatie van de voorlopige bijdragen en zo aanzienlijke rekeningen na de stopzetting vermijden.
  • De zelfstandige stopt met iedere zelfstandige activiteit als zijn pensioen ingaat.
  • Het pensioen gaat uiterlijk in op 1 januari 2019.
  • De aanvraag van de verzaking gebeurt ten laatste op de datum dat het pensioen ingaat.
  • De verzaking slaat op regularisaties voor het jaar waarin het pensioen ingaat en voor de drie kalenderjaren die eraan voorafgaan, voor zover deze bijdragen nog niet geregulariseerd zijn wanneer het pensioen ingaat en de zelfstandige in geen van deze jaren een verminderde voorlopige bijdrage betaalde.
Dit uitzonderingssysteem loopt tot 1 januari 2019, maar kan verlengd of opgeheven worden bij koninklijk besluit.