Menu

Regeling stopzettingsmeerwaarden

Terug naar Onderwerp

Er zullen geen sociale bijdragen verschuldigd zijn op stopzettingsmeerwaarden die gerealiseerd werden in het jaar van de stopzetting of pensionering of in het jaar voordien. De zelfstandige moet aan zijn socialeverzekeringsfonds de nodige bewijsstukken bezorgen om het inkomen te laten aanpassen.
Hij mag zijn activiteit niet hervat hebben op 31 december van het jaar na het jaar waarin hij de stopzettingsmeerwaarde heeft gerealiseerd. In het geval van pensionering is het niet nodig dat de activiteit wordt stopgezet. Het volstaat dat men met pensioen is op 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de meerwaarde gerealiseerd werd. Een toegelaten activiteit na pensioen is dus nog mogelijk.