Menu

Vijfstappenplan

Terug naar Onderwerp

Mortellaro wordt voornamelijk veroorzaakt door de bacterie treponema. De letsels veroorzaken erge kreupelheid bij zowel acute als chronische vormen van Mortellaro. Deze zijn oorzaak van productieverliezen en leiden tot verminderde vruchtbaarheid door onvoldoende tochtexpressie. Samen met de directe behandelingskosten lopen de economische verliezen als gevolg van Mortellaro snel hoog op.

Een groep van internationale experts op het vlak van klauwgezondheid ontwikkelde in 2016 het vijfpuntenplan voor de bestrijding van digitale dermatitis (DD) of Mortellaro. Het doel van het vijfpuntenplan is het verminderen van de prevalentie van Mortellaro op melkveebedrijven. Aangezien DD een infectieziekte is, met waarschijnlijk veel infectiehaarden op de boerderij, zal de vermindering van DD in de loop van de tijd optreden. Het is belangrijk om het effect van deze aanpak over een langere periode (12 maanden) op te volgen. Bovendien moet je er rekening mee houden dat er ook seizoensgebonden factoren zijn (zoals bijvoorbeeld regen, temperatuur, natte weilanden …) die je niet in de hand hebt, maar die ook de prevalentie zullen beïnvloeden. Regelmatig opvolgen wordt geadviseerd. In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op de vijf stappen.