Menu

Externe bioveiligheid, het voorkomen van insleep

Terug naar Onderwerp

Insleep kan op twee manieren gebeuren: direct via de dieren zelf of indirect via bezoekers, kledij, werkmateriaal. Ideaal is om geen dieren aan te kopen, maar enkel met eigen opfok te werken. Als er toch dieren worden aangekocht, koop dan indien mogelijk bij voorkeur dieren van een bedrijven zonder Mortellaro. Vooraleer de aangekochte dieren bij de kudde te brengen, check je best de klauwen. Behandel ook de letsels indien nodig. Co-begrazing met schapen, varkens, kamelen, elanden of geiten wordt ten stelligste afgeraden.

Voorzie een ruimte waar bezoekers voor het betreden van de stallen bedrijfseigen kledij en laarzen moeten aantrekken. Naast dieren en personen kan ook materiaal dat met mest in contact komt (mestspreider, veewagen …) en door verschillende veehouders wordt gebruikt, ziektes zoals Mortellaro op het bedrijf binnenbrengen. Wordt er toch al eens materiaal uitgeleend, zorg er dan voor dat dit nadien grondig gereinigd en ontsmet wordt. De klauwbekapbox of -kar en het materiaal van de klauwverzorger zijn natuurlijk een groot risico om Mortellaro binnen te brengen op het bedrijf. De klauwbekapwagen van de klauwverzorger wordt best afgespoten en ontsmet vooraleer die de stal wordt binnengebracht. Ook het gebruikte materiaal, zoals onder meer de klauwmesjes, zou na elk bedrijf moeten worden ontsmet.