Menu

Samen op (de) weg in de westhoek

Terug naar Onderwerpen
Doel van dit project is wederzijds respect en bewustwording bekomen tussen de verschillende gebruikers van de wegen.
Ann-Sophie Decroos, regioconsulent

In dit onderwerp

Samen op (de) weg in de westhoek
Minder uit dit onderwerp
  • Doelgroep 1: chauffeurs landbouwvoertuigen bereiken via infosessies
  • Doelgroep 2: zwakke weggebruikers op het platteland ( schoolkinderen, senioren, plattelandsbewoners,…) via didactisch materiaal en /of boerderijbezoeken

Promotor: Boerenbond (coördinatie Ann-Sophie Decroos, Ann-Sophie.Decroos@boerenbond.be ; 051/260380)

Partners: Landelijke Gilden, Innovatiesteunpunt, Plattelandsklassen, VTI Poperinge, Preventagri, Groene Kring, VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), Westtoer, Inagro-landbouweducatie, Landbouw-Service (loonwerkers), Provinciale Landbouwkamer en KLJ.  Alsook de diensten van de Gouverneur met link met de politiezones.

Dit project werd mogelijk gemaakt met de steun van Leader Westhoek met Europese, Vlaamse en Provinciale steun en de Provinciale landbouwkamer en loopt nog tot 30 juni 2023.

Consulenten

Meer informatie