Menu

Ruimtelijke afbakeningsprocessen in Vlaanderen

Terug naar Onderwerpen

In dit onderwerp

Ruimtelijke afbakeningsprocessen in Vlaanderen
Minder uit dit onderwerp

Het beleidskader voor de lopende ruimtelijke afbakeningsprocessen in Vlaanderen is het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) dat in 1997 in werking trad. Het plan bevat de langetermijnvisie van de Vlaamse overheid over hoe we in Vlaanderen het best omgaan met de beperkte beschikbare ruimte. Zo vertrok het RSV van het principe van duurzame ontwikkeling en kwamen begrippen als draagkracht en ruimtelijke kwaliteit centraal te staan.

Deel deze pagina: 

Meer informatie