Menu

Timing en procedure

Terug naar Onderwerp

Het ruilverkavelingsproject verloopt in twee fasen. De onderzoeksfase en uitvoeringsfase.

De geschatte timing ziet er als volgt uit:

Onderzoeksfase

Uitvoeringsfase