Menu

Situering en kaarten

Terug naar Onderwerp

Op de planning staat dat begin november 2018 het inrichtingsplan van ruilverkaveling Gooik in openbaar onderzoek zal gaan. De ruilverkaveling zal gaan over de hele gemeente Gooik met uitzondering van het deel Leerbeek dat deel uitmaakt van ruilverkaveling Elingen. Dit gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 3200 ha.

Dit plan is een inrichtingsplan en gaat nog niet over het ruilen van gronden maar wel over het aanleggen van (landbouw)wegen, fiets- en wandelverbindingen, waterbeheersing, landschapselementen ... Dus dit is nog niet het definitieve plan dat uiteindelijk zal uitgevoerd worden. Er komt nog een publieke consultatie of openbaar onderzoek. Op basis van eventuele bezwaren of conclusies tijdens het openbaar onderzoek kan het plan nog aangepast worden. Het effectieve ‘ruilverkavelingsplan’ dat zich uitspreekt over het ruilen van de gronden wordt in een latere fase opgemaakt.

Inrichtingsplan ruilverkaveling Gooik (versie 2018)

Ontwerp inrichtingsplan ruilverkaveling Gooik (versie 2014)