Menu

Twee redenen voor de daling

Terug naar Onderwerp

De daling van het aantal zogenaamde ‘rode’ en ‘oranje’ bedrijven is het gevolg van het verkleinen van de zoekzones en van het verfijnen van het rekenmodel waarmee de berekeningen gebeuren.

Ook al daalt de oppervlakte van de zoekzones behoorlijk sterk (van 65.572 ha naar 42.151 ha), toch neemt de vrije ruimte eerder beperkt toe. Verder noteren we ook dat de nieuwe zoekzones niet steeds binnen de grenzen van de voorlopige zoekzones liggen. De reden hiervoor was dat een grote oppervlakte terreinen die in het bezit en/of het beheer zijn van de ‘sterkste schouders’ buiten de voorlopige zoekzones bleek te liggen. Om het ruimtebeslag van landbouwgrond zo veel mogelijk te beperken, opteerden we ervoor de grenzen van de voorlopige zoekzones los te laten. Boerenbond stelde wel als randvoorwaarde dat dit er niet toe mocht leiden dat de impact op landbouwbedrijven ten opzichte van de impactscore vermeld in de PAS-brief van september-oktober 2014 zou verhogen. Hierdoor kreeg het zoekzonemodel wel de mogelijkheid om zoekzones te leggen op elke plek binnen de SBZ’s. Het model hield daarbij rekening met sociaal-economische parameters. Voor landbouw zijn dat: (1) zo weinig mogelijk zoekzones op gronden met een hoge landbouwkundige waarde en (2) zo weinig mogelijk zoekzones binnen de contouren van de stikstofdepositie veroorzaakt door een bedrijf. Indien vastgesteld werd dat de impactscore van een bedrijf steeg, werd dat met maatwerk verholpen.