Menu

Er werd een startlijst met maatregelen goedgekeurd, die in de vergunningverlening gebruikt kunnen worden om een emissiereductie te realiseren. We benadrukken dat het om een startlijst gaat. Constructeurs, landbouwers en andere belanghebbenden kunnen, via de VLM, een aanvraag indienen om systemen op de lijst te laten zetten. Het is in het belang van de landbouwers dat de lijst een ruim en divers pakket aan maatregelen bevat. Op die manier kunnen landbouwers zoeken naar de maatregelen die ze het best kunnen inpassen op hun bedrijf. Boerenbond rekent dan ook op de constructeurs en toeleveranciers om systemen en technieken op de lijst te laten zetten.