Menu

Hoe verder?

Terug naar Onderwerp

Het feit dat het aantal ‘rode’ en ‘oranje’ bedrijven daalt, is een goede zaak, maar het werk is lang niet af. Het is belangrijk dat de betrokken landbouwers snel en correct geïnformeerd en waar nodig goed begeleid worden.

Voor Boerenbond wordt september een cruciale maand in het dossier. Er moet vooruitgang geboekt worden in de discussies over de alternatieven voor het significantiekader en de voorlopige PAS. De Vlaamse regering moet een inrichtingsnota voor de ‘oranje’ bedrijven goedkeuren, zoals afgesproken in januari. Ze moet ook aantonen dat ze op dit vlak bereid is voldoende middelen uit te trekken. Het flankerend beleid voor de zogenaamde ‘rode’ bedrijven moet nu snel van start gaan zodat er op het terrein resultaten geboekt kunnen worden, met respect voor de keuzevrijheid van de landbouwer.