Menu

Flankerend beleid

Terug naar Onderwerp

Boerenbond heeft steeds aangedrongen op een degelijk flankerend beleid, met voldoende middelen. Het is voor Boerenbond cruciaal dat het flankerend beleid voor de zogenaamde ‘rode’ bedrijven nu snel op gang komt, dat de begeleiding van de landbouwbedrijven die er een beroep op willen doen, wordt opgestart en dat er resultaten geboekt worden.

Bij de goedkeuring van de inrichtingsnota voor het flankerend beleid voor de ‘rode’ bedrijven, werd afgesproken dat in september ook een inrichtingsnota voor de ‘oranje’ bedrijven goedgekeurd zou worden. Het is belangrijk dat de overheid hier woord houdt. Boerenbond rekent ook hier op een flankerend beleid, dat tegemoet komt aan de problemen waarmee deze landbouwers geconfronteerd worden. Als er voor deze bedrijven geen toekomst meer is, moeten zij op dezelfde maatregelen een beroep kunnen doen als de ‘rode’ bedrijven.

Boerenbond rekent op de Vlaamse regering om voldoende budget uit te trekken voor een degelijk flankerend beleid. Een snelle start en een voldoende budget zijn cruciaal voor de geloofwaardigheid.