Menu

De voorlopige resultaten van de reductie van de zoekzones vind je in tabel 1 en 2. Uit de cijfers die minister Schauvliege meedeelde, blijkt dat het aantal zogenaamde ‘rode’ en ‘oranje’ bedrijven sterk daalt.

Tabel 1 Zoekzones voor en na de reductie 

  Oppervlakte volgens voorlopige zoekzones 2014 Oppervlakte na reductie van de zoekzones*
SBZ 104.298 ha 104.298 ha
Terreinen in bezit en/of in beheer van de sterkste schouders 19.872 ha 39.032 ha
Zoekzones 65.572 ha 42.151 ha
Vrije ruimte binnen SBZ** 18.854 ha 23.115 ha

(*) Oppervlakte van de verschillende zones binnen SBZ’s op 6 september 2015

(**) Dit is de oppervlakte binnen de SBZ’s waarop geen Europese natuurdoelen gerealiseerd zullen worden. Ze spelen dus ook geen rol in de vergunningverlening (passende beoordeling).

Tabel 2. Aantal veehouderijen per significantieklasse*

  Aantal bedrijven volgens macro-impactanalyse 2014 Aantal bedrijven september 2015 Verschil (%)
Groen 21.147 21.669 +2,5
Oranje 1.429 972 -32
Rood 135 70 -48

(*) Op basis van de gemiddelde dierbezetting. Stand van zaken 6 september. Wijzigingen zijn nog mogelijk.