Menu

Trends in de fruit-, groente- en sierteelt en pluimvee

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Rentabiliteit blijft zorgen baren
Minder uit dit onderwerp

Voor de tuinbouwsectoren en de pluimveehouderij zijn er nog geen rentabiliteitsbarometers ter beschikking. Toch laten de volgende trends zich voelen.

Fruitteelt: slechte rentabiliteit 

Voor de fruitteelt moet de rentabiliteitsbarometer nog berekend worden, maar alles wijst erop dat de rentabiliteit op de fruitbedrijven erg onder druk staat door de slechte prijsvorming in de sector, naar aanleiding van de Ruslandboycot. 

De prijsvorming van appelen wordt dit jaar niet alleen getekend door de Ruslandboycot, maar ook door de grote Europese appelproductie, waardoor de Europese markt overspoeld werd met appels. Met de zware Europese appeloogst in het vooruitzicht en met Polen dat in het begin van het seizoen massaal zal inzetten op de verkoop van industriefruit, verwachten we alweer een moeilijk seizoen.
Peren kennen een rechtstreekse impact van de Ruslandboycot, aangezien vóór de boycot meer dan 30% van de Vlaamse peren naar Rusland geëxporteerd werd. De nieuwe peren zijn intussen geplukt en hopelijk komt er wat meer ruimte op de markt door de lagere perenproductie op Europees niveau.

Groenteteelt: rentabiliteit variabel 

In de meeste serreteelten zien we eenzelfde rentabiliteit als vorig jaar. Kropsla en veldsla, daarentegen, werden dit jaar geconfronteerd met zowel een lagere productie als een lagere prijs, wat drukt op de rentabiliteit van deze bedrijven. De prijzen van tomaten kenden misschien wel een lichte prijsstijging, maar met een forse dip in het voorjaar.

De rentabiliteit op de bedrijven met industriegroenten wordt dit jaar beïnvloed door de slechte weersomstandigheden en de toenemende kosten voor teelten in het najaar. Door het slechte weer in het voorjaar zijn de opbrengsten opvallend lager dan andere jaren. Door de droogte in het najaar moest er dan weer extra beregend worden, wat een stijging van de kosten met zich meebrengt. 
Voor de bedrijven met openluchtgroenten voor de versmarkt is het rendement heel divers, in functie van de prijs en het aanbod doorheen het seizoen. 

Sierteelt: wisselende rentabiliteit 

Voor heel veel sierteeltbedrijven daalde de rentabiliteit in 2016. Dat is het gevolg van de gemiddeld gestegen kosten voor lonen (+2%) en zaai- of plantgoed (+4%). Voor energie-intensieve bedrijven zoals snijbloemen en warmekasplanten stond daar gelukkig een gevoelige gemiddelde daling van de energiekosten (-13%) tegenover. Tegelijk moeten we wel opmerken dat het aandeel van deze bedrijven in de voorgaande jaren net fel teruggelopen is door eerdere kostenstijgingen. Bovendien zijn de inkomsten van een sierteeltbedrijf sterk afhankelijk van de specifieke teelt en afzetmarkt. Zo loopt de binnenlandse consumptie van sierteeltproducten al enkele jaren fel terug, staat de export van sierteeltproducten naar belangrijke afzetregio’s zoals Rusland en Zuid-Europa onder druk en dalen ook de budgetten voor aanleg en onderhoud van openbaar en bedrijfsgroen, waardoor niet alleen sierteelt-, maar ook tuinaanlegbedrijven die actief zijn in die afzetsegmenten het moeilijk hebben. Sierteelt- en tuinaanlegbedrijven moeten dan ook heel alert marktschommelingen opvolgen en tijdig trachten bij te sturen. Dit laatste gaat echter heel langzaam in het geval van meerjarige teelten of voor sterk gespecialiseerde bedrijven, en intussen staat hun rentabiliteit onder druk.

Pluimvee: rentabiliteit onder druk

Braadkippen

De braadkippensector kon vorig jaar terugkijken op een bovengemiddeld jaar op het vlak van de inkomensvorming. Dit jaar zijn de prijzen wel wat gedaald, waardoor we terugvallen op het gemiddelde van de laatste 5 jaar. De lagere conjunctuur is te wijten aan het toegenomen aanbod van pluimveevlees op de Europese markten. Zowel bij ons als in de rest van Europa groeit de sector, terwijl het verbruik en de export van pluimveevlees niet in dezelfde mate volgen. Het ziet er dan ook naar uit dat de sector structureel wat lagere prijzen mag verwachten. 

Leghennen

 De leghennenhouderij is dit jaar in een mindere periode beland. 2015 was voor de leghennenhouders een goed jaar, maar sinds het voorjaar kampt de sector met structureel lagere prijzen. De prijzen scoren momenteel onder de kostprijs en het ziet ernaar uit dat dit nog even zal aanhouden. Een en ander is het gevolg van de toegenomen eierproductie in de Europese Unie na de implementatie van de Europese Leghennenrichtlijn. Vorig jaar kon de bijgekomen productie nog opgevangen worden door export naar de VS, waar er een groot tekort aan eieren ontstond door een zware vogelgriepuitbraak. Sinds begin dit jaar is de productie er weer op peil en wordt de import uit Europa sterk afgebouwd. Verder staat ook de export van consumptie-eieren in de schaal naar het Midden-Oosten onder druk. Door de verdere uitbreiding van het gewapend conflict in de regio is het te onveilig geworden om eieren via de weg ernaartoe te brengen. 
De gestegen productie, samen met de verminderde export naar de VS en het Midden-Oosten zetten druk op de interne Europese eiermarkt.