Menu

Rentabiliteit blijft zorgen baren

Terug naar Onderwerpen

In dit onderwerp

Rentabiliteit blijft zorgen baren
Minder uit dit onderwerp

Vanaf dit jaar stelt Boerenbond per kwartaal voor alle sectoren een rentabiliteitsbarometer op. Bij deze berekening wordt de impact van de belangrijkste opbrengsten en kosten gesimuleerd in een standaardtypebedrijf. De barometers geven voor de verschillende sectoren per kwartaal inzicht in de rentabiliteit op dat ogenblik. Ze helpen de boeren om sneller en doordachter hun eigen bedrijfsvoering bij te sturen. Er werden al barometers uitgewerkt voor de akkerbouw, de melkvee-, de vleesvee- en de varkenshouderij. Binnenkort volgen rentabiliteitsbarometers voor de tuinbouw- en pluimveesectoren.

De rendementsbarometers zijn gebaseerd op technische kengetallen uit de bedrijfseconomische boekhoudingen van Boerenbond, aangevuld met actuele verkoopprijzen voor de producten. De cijfers zijn gebaseerd op gemiddelden.