Menu

Rechten en plichten bij sociale controle

Terug naar Onderwerpen
Op een tuinbouwbedrijf met werknemers wordt wel eens gecontroleerd of je alle sociale wetten wel volgt. In dit onderwerp vind je jouw rechten en plichten en die van de controleurs.
Christien Miroir, tuinbouwconsulent Boerenbond
Rechten en plichten bij sociale controle

In dit onderwerp

Rechten en plichten bij sociale controle
Minder uit dit onderwerp

Op een tuinbouwbedrijf met werknemers wordt wel eens gecontroleerd of je alle sociale wetten wel volgt. In dit onderwerp vind je jouw rechten en plichten en die van de controleurs.

Er zijn drie mogelijke controles:

  1. Controle op zwartwerk en sociale fraude
    Er zijn verschillende diensten die hierop kunnen controleren (RVA, Toezicht Sociale wetten, …). Zij doen dit meestal op eigen initiatief en onaangekondigd. Tijdens deze controle worden de DIMONA- en DMFA-aangifte gecontroleerd, de plukkaarten en arbeidsvergunningen nagekeken.
  2. Controle op basiswetgeving
    Deze controles zijn meestal aangekondigd. Het is dus belangrijk dat je je hier goed op voorbereidt en op voorhand al een dossier aanlegt met behulp van het sociaal secretariaat. Tijdens deze controle wordt er gekeken naar de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen, loonbonnen, arbeidsreglement, arbeidsovereenkomsten, jaarlijkse vakantie, feestdagen ...
  3. Controle op COVID-19 maatregelen                                                                                                         Het is cruciaal om alles in het werk te stellen opdat de werknemers in veilige omstandigheden in ons land kunnen werken en verblijven. In het paritair comité van de tuinbouw werd een CAO goedgekeurd die drie checklists bevat. Deze checklists zullen ook gebruikt worden bij controle door de inspectiediensten. Lees zeker het interpretatiekader dat wij voor jullie opstelden aandachtig! 

Meer informatie