Menu

Wat zijn de regels?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Contracten met een recht van opstal
Minder uit dit onderwerp

Het recht van opstal is een zakelijk recht en het moet voor de notaris opgesteld worden, in een authentieke akte. Het is dan tegenstelbaar aan iedereen, ook de schuldeisers en de fiscus. De opstalhouder mag zijn recht met erfdienstbaarheden bezwaren of hypothekeren voor de duur van zijn opstalrecht, tenzij het contract dat zou verbieden. Het contract mag geen opstalrecht geven voor een langere duur dan vijftig jaar; voor het overige zijn de partijen vrij om de duur van het contract vast te leggen.De partijen zijn vrij om de inhoudelijke bepalingen van het contract vast te leggen en de prijs te bepalen.

Het opstalrecht is interessant om aan te sluiten bij een huur-of pachtovereenkomst, zeker wanneer de pachter ernstige investeringen overweegt in gebouwen of aanplantingen zoals fruitbomen. Het opstalrecht zal ook steeds dienen als juridische basis wanneer een vennootschap een windmolen wil zetten op iemands grond.

De opgerichte gebouwen en aanplantingen vallen fiscaal ten laste van de opstalhouder; de grondeigenaar betaalt belasting op de grond. Daarenboven moet de eigenaar de jaarlijkse betalingen voor het opstalrecht aangeven als roerende inkomsten.