Menu

Wat is het recht van opstal?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Contracten met een recht van opstal
Minder uit dit onderwerp

Het recht van opstal is een oud maar zeker juridisch instrument om op een zekere wijze gebouwen of bomen op andermans grond te kunnen zetten (wet van 10 januari 1824, nog van de Hollandse periode). Het basisprincipe is dat het bouwen of aanplanten op andermans grond niet kan, tenzij je hierover een degelijke afspraak hebt gemaakt met de grondeigenaar. Gebeurde dat niet, dan speelt het recht van natrekking en kan de grondeigenaar het gebouwde en geplante beschouwen als zijn eigendom. Daarom werd er in de huurwetgeving – en zeker in de pachtwetgeving – een hele regeling uitgewerkt om gebouwen en verbouwingen tijdens de pacht toe te laten en te regelen. Dat blijft evenwel steeds een persoonlijke regeling tussen partijen, zonder volledige zekerheid in de relatie met derden (schuldeisers, fiscus, kopers).

Met een contract dat een recht van opstal verleent, ga je al die moeilijkheden uit de weg en regel je een correcte opsplitsing van het eigendomsrecht. Het recht van opstal is namelijk een zakelijk recht dat geldt ten overstaan van iedereen, ook ten aanzien van derden en in het geval van overlijden. Een contract van opstal is de enige veilige weg om regelingen te treffen voor constructies, grote verbouwingen of aanplantingen op andermans grond.