Menu

Opstalrecht of niet?

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Contracten met een recht van opstal
Minder uit dit onderwerp

Omdat een contract van opstalrecht notarieel opgesteld wordt, moet je dus rekening houden met het ereloon van de notaris en de verschuldigde registratierechten – ten belope van 2% van de prijs, berekend over de hele duur van het opstalrecht. In alle gevallen waar een ernstige investering overwogen wordt, is het sop de kool wel waard.

Het contract van opstal kan ook een interessant alternatief bieden voor een pachtovereenkomst, wanneer het contract alleen gaat over op te richten gebouwen of aan te planten (fruit)bomen.