Menu

PAS, dood en begraven

Terug naar Onderwerpen

Op 23 april 2014 keurde de vorige Vlaamse regering de gebiedsgerichte instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) goed. Tegelijkertijd besliste ze om een beleid te ontwikkelen dat economie en ecologie verzoent op het vlak van de stikstofdepositie. Dit was de zogenaamde programmatische aanpak van stikstof (PAS). Intussen zou de vergunningverlening tijdelijk strenger worden. Dat leidde tot de invoering van het bekende (en intussen beruchte) significantiekader voor de passende beoordeling. Er trad een overgangsperiode in, die uiterlijk in de zomer van 2015 zou eindigen. Met Kerstmis 2016 in zicht, besliste de Vlaamse regering om het over een andere boeg te gooien.

Meer informatie