Menu

Wat moet je doen?

Terug naar Onderwerp

Wie zijn pachter wil opzeggen, moet hem een aangetekende opzeggingsbrief sturen. In principe heeft de pachter dan dertig dagen de tijd om al dan niet te berusten in de opzegging. Gaat hij niet akkoord of reageert hij niet binnen de dertig dagen, dan moet je binnen de drie maanden na de opzegging voor de vrederechter de geldigverklaring van de opzegging vorderen. Doet je dat niet, dan vervalt de opzegging.