Menu

Wat als de pachter gepensioneerd is?

Terug naar Onderwerp

Wanneer de pachter voldoet aan de volgende voorwaarden, laat artikel 8 bis van de pachtwet toe dat je zijn pacht beëindigt.

  • Hij moet de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt hebben en effectief een rustpensioen genieten. Het feit dat de betrokkene 65 jaar of ouder is, wil niet noodzakelijk zeggen dat hij ook een rustpensioen geniet. Wanneer hij zijn pensioen nog niet aangevraagd heeft, kan jij op basis van dit artikel de pacht niet opzeggen.
  • Hij heeft geen opvolger onder de toegelaten familieleden (afstammelingen, aangenomen kinderen en afstammelingen en aangenomen kinderen van de echtgenoot, alsook de echtgenoot van deze afstammelingen of aangenomen kinderen).

Bovendien kan je de pacht slechts opzeggen ofwel voor eigen exploitatie of voor exploitatie door je bevoorrechte familieleden, ofwel om opnieuw te verpachten ofwel om te vervreemden aan een ander leefbaar landbouwbedrijf. Indien je het goed zelf wilt aanwenden in jouw landbouwbedrijf, moet je ook hier voldoen aan de voorwaarden bij opzegging voor eigen exploitatie zoals hierboven. De opzeggingstermijn bedraag minimaal één jaar en maximaal vier jaar.