Menu

Eigen exploitatie door een vennootschap

Terug naar Onderwerp

Ook vennootschappen kunnen een landbouwbedrijf exploiteren, maar ze kunnen niet allemaal ‘opzeggen voor eigen gebruik’. Alleen een landbouwvennootschap, een personenvennootschap (zoals een bvba) of een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid die eigenaar wordt van een goed, kan opzeggen voor eigen exploitatie. Een kapitaalsvennootschap (zoals een nv) kan dat niet, zelfs niet wanneer ze een land- of tuinbouwbedrijf exploiteert. Bovendien wordt vereist dat alle zaakvoerders of bestuurders van de vennootschap voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden en de opleidings- en ervaringsvereisten en ze moeten daadwerkelijke arbeid verrichten op het landbouwbedrijf. Tot slot wordt ook hier vereist dat bij opzegging van een pachter in hoofdberoep niet alleen de vennootschap maar ook haar zaakvoerders/bestuurders het overwegend deel van hun beroepsactiviteit in de landbouw hebben.