Menu

Pacht opzeggen voor eigen gebruik

Terug naar Onderwerpen

Je hebt een perceel grond gekocht dat momenteel door een pachter bewerkt wordt. Dan kan je, in je hoedanigheid van verpachter, bij het verstrijken van elke pachtperiode pachtopzegging geven om dat pachtgoed zelf geheel of gedeeltelijk uit te baten of om de uitbating geheel of gedeeltelijk over te dragen aan naaste familieleden. We zetten de voorwaarden bij opzegging voor eigen gebruik even op een rij.

 

Meer informatie

Thema's: