Menu

Voorwaarden om na te leven

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Opzegging pacht voor eigen gebruik
Minder uit dit onderwerp

Wie opzegt voor eigen gebruik moet de exploitatie persoonlijk en werkelijk ten minste negen jaar lang voortzetten, zonder onderbreking. Je mag gedurende deze periode de exploitatie aan niemand overdragen, zelfs niet aan bevoorrechte familieleden. Het goed moet bovendien aangewend worden voor een landbouwbedrijf en voor een bedrijfsmatige landbouwactiviteit die als doel heeft om winst te maken. Je moet het landbouwbedrijf persoonlijk leiden. Je handelt als de bedrijfsleider, neemt de dagelijkse en rechtstreekse leiding en draagt het bedrijfsrisico.

Op het ogenblik dat je opzegt moet jij al een beroepsbekwame landbouwexploitant zijn. Dat kan je bewijzen aan de hand van een getuigschrift of diploma. Ook praktijkervaring door zelf een landbouwbedrijf te exploiteren of door deel te nemen aan de exploitatie van een landbouwbedrijf is geldig. Tot slot mag de toekomstige exploitant bij het verstrijken van de opzeggingstermijn geen 65 jaar zijn. Wie niet ten minste 3 jaar landbouwexploitant geweest is, mag zelfs geen 60 jaar zijn.