Menu

Opzeggen voor eigen gebruik als mede-eigenaar

Terug naar Onderwerp

In dit onderwerp

Opzegging pacht voor eigen gebruik
Minder uit dit onderwerp

Er is in de Pachtwet een specifieke regeling indien er sprake is van opzegging van een pachtgoed dat aan meerdere mede-eigenaars toebehoort. Het is hierbij niet van belang wanneer de onverdeeldheid ontstaan is, vóór of tijdens de pacht. Het volstaat dat de verpachters onverdeelde mede-eigenaars zijn op het ogenblik van de opzegging.

Voor deze opzeggingsmogelijkheid in het voordeel van een mede-eigenaar, werd een beperking ingevoerd. De opzegging geldt alleen onder de voorwaarde dat de mede-eigenaar zijn aandeel kreeg door erfopvolging of door legaat, wat het openvallen van de nalatenschap veronderstelt. De onverdeelde mede-eigenaars kunnen opzeggen voor eigen gebruik in het voordeel van één van hen of voor één van hun bevoorrechte familieleden, hoe klein hun onverdeeld deel ook is.

Indien de onverdeeldheid van het pachtgoed ontstond op een andere manier – niet door erfopvolging of legaat, maar bijvoorbeeld door schenking of aankoop – kan er slechts opgezegd worden indien het onverdeelde aandeel van de mede-eigenaar ten minste de helft van het pachtgoed vertegenwoordigt. Ook deze opzegging kan gegeven worden in het voordeel van de bevoorrechte familieleden van deze mede-eigenaar.

Opzegging voor een onverdeeld pachtgoed veronderstelt dat alle mede-eigenaars akkoord gaan en de pachtopzegging mee ondertekenen. Indien je niet tot een akkoord komt, kan je als onverdeelde mede-eigenaar wel opzeggen voor jouw onverdeelde deel in de mede-eigendom. De opzegging wordt geldig vanaf het ogenblik van de verdeling.