Menu

Opzegging pacht voor eigen gebruik

Terug naar Onderwerpen
Eigenaars kunnen bij het verstrijken van elke pachtperiode de pacht opzeggen om het pachtgoed zelf geheel of gedeeltelijk uit te baten of om de uitbating geheel of gedeeltelijk over te dragen aan naaste familieleden.
Isabel Dillen, SBB

In dit onderwerp

Opzegging pacht voor eigen gebruik
Minder uit dit onderwerp

Eigenaars kunnen bij het verstrijken van elke pachtperiode de pacht opzeggen om het pachtgoed zelf geheel of gedeeltelijk uit te baten of om de uitbating geheel of gedeeltelijk over te dragen aan naaste familieleden. Vanaf de derde pachtperiode kunnen ze ook in de loop van de pachtperiode de pacht beƫindigen wanneer ze het geheel van het pachtgoed opzeggen voor eigen uitbating door henzelf of hun naaste familieleden. We zetten de voorwaarden voor opzegging voor eigen gebruik op een rij. We bespreken ook de opzeggingsmogelijkheden voor een mede-eigenaar of vruchtgebruiker.

Lees ook: Pacht opzeggen voor eigen gebruik

Meer informatie