Menu

22 mei 2019

Terug naar Onderwerp
Sector: 

In dit onderwerp

Op de agenda van de sectorvakgroep Vleesvee en Kalveren
Minder uit dit onderwerp
Roel Vaes, adviseur Rundvee Studiedienst Boerenbond

Op de agenda van de vergadering

  • VLAM
  • Zoogkoeienpremies
  • Slachthuizen

VLAM

Promotie voeren voor rundvlees is niet evident in tijden van klimaatbetogingen en negatieve beeldvorming over vleesconsumptie. Dit ervaart VLAM dagelijks in de reacties op de promocampagnes voor rundvlees. Nochtans voert VLAM steeds op een verantwoorde en wetenschappelijk correcte manier promotie voor Belgische land- en tuinbouwproducten. De vakgroepleden zijn tevreden met de promotie-inspanningen van VLAM. We moeten blijven inzetten op een positief imago en de troeven van ons lokaal geproduceerde rundvlees. De vakgroep pleit ervoor om nog meer inspanningen te leveren naar de horeca en een correct beeld van de rundvleesconsumptie te scheppen voor de scholen.

Zoogkoeienpremies

Gekoppelde zoogkoeienpremies zijn voor de vakgroepleden een absolute vereiste voor de continuïteit van de zoogveebedrijven. Ze spelen immers een belangrijke rol in een rendabele vleesproductie. De vakgroep beseft wel dat er grondig nagedacht moet worden over de toekomstige invulling van de zoogkoeienpremies, maar een ontkoppeling met extra ecologische voorwaarden moet vermeden worden. Er zijn volgens de vakgroepleden voldoende argumenten om een gekoppelde zoogkoeienpremie te behouden, onder meer de ecologische voordelen van een lokale rundvleesproductie. De vakgroep is wel bereid om mee na te denken over hoe zoogkoeienpremies sturend kunnen werken om de rundvleesproductie beter af te stemmen op de Belgische consumptie. 

Slachthuizen

De slachthuizen zouden veehouders en handelaars die dieren aanleveren beter willen opvolgen en indien nodig sanctioneren bij afwijkingen van de receptievoorwaarden, waaronder een correcte registratie en identificatie, de properheid van de dieren of voorwaarden inzake dierenwelzijn. De vakgroep is bereid hierover te discussiëren. De focus moet dan wel liggen op veehouders of handelaars die meermaals in de fout gaan. Het kan niet zijn dat eenmalige vergissingen of afwijkingen meteen bestraft worden. Bovendien moet een dubbele sanctionering vermeden worden als ook de overheid optreedt.

Meer informatie

Sector: