Menu

19 november 2019

Terug naar Onderwerp
Onder meer de brede weersverzekering en het GLB werden besproken.
Toon De Keukelaere, adviseur Studiedienst Boerenbond

In dit onderwerp

Op de agenda van de sectorvakgroep Akkerbouw
Minder uit dit onderwerp