Menu

Wie is Boerenbond en waarom deze campagne?

Terug naar Onderwerp

Boerenbond is de grootste landbouworganisatie in Vlaanderen. De organisatie behartigt de belangen van alle land- en tuinbouwers, organiseert vormingsmomenten en staat in voor advies en begeleiding. Boerenbond doet dit voor alle boeren: groot en klein, gangbaar en biologisch, verkoop via korte keten en andere kanalen, gespecialiseerde bedrijven en gemengde bedrijven, hightech of niet….

Boerenbond wil de te lage prijzen aan boer onder de aandacht brengen. In alle sectoren (groenten, fruit, akkerbouw, vlees, zuivel, eieren en sierteelt) heeft de land- of tuinbouwer het moeilijk om de kosten door te rekenen. Waar vroeger slechte en goede jaren elkaar afwisselden, stelt Boerenbond vast dat dit het laatste decennium amper nog gebeurt. Kosten stijgen en de prijs die de boer krijgt stijgt niet of onvoldoende mee. Op die manier komt de marge, en dus het inkomen van de boer, onder druk te staan. Die marge is ook nodig om te blijven investeren en innoveren, wat nodig is om de sector continue te verbeteren.

‘Verbeteren’ is ‘verduurzamen’

Verduurzamen is blijven inzetten op initiatieven die ervoor zorgen dat de productie minder druk zet op natuur en milieu (minder uitstoot van CO2, methaan, lachtgas, ammoniak, fijn stof, minder uitspoeling van stikstof en fosfor, minder en betere gewasbescherming …), doordacht water-, energie- en grondgebruik, respect voor dierenwelzijn, verbeteren van arbeidsomstandigheden…

Verduurzamen is een evenwicht zoeken tussen economische en ecologische aspecten met aandacht voor de maatschappelijke verwachtingen. Verduurzamen is een werkwoord, er komt geen einde aan. Dit vraagt een eerlijke prijs en voldoende marge om te kunnen blijven werken aan verdere verduurzaming. 
Een onhoudbare situatie die zich vertaalt in een moeilijke generatiewissel. Waar er de voorbije jaren elk jaar 700 à 800 bedrijven stopten, waren er elk jaar minder dan 200 starters. Dit zet niet alleen de toekomst van de sector onder druk maar ook de garantie op een lokale voedselvoorziening, een zeer belangrijk element in de autonomie en economische groei van een land of regio.


Geef toe, een onhoudbare situatie. Gelukkig niet onomkeerbaar maar dan rekenen we ook op jou. Wat kan jij doen?