Menu

Wat kan jij doen?

Terug naar Onderwerp

Als burger stellen we hoge eisen. We vinden dat iedereen aandacht moet hebben voor milieu, natuur, klimaat, dierenwelzijn … We verwachten dat er voldoende voedsel is, dat dat kwaliteitsvol is, veilig en betaalbaar voor iedereen. 

Maar als burger zijn we ook consument en eens we voor de winkelrekken staan, hebben we al te vaak alleen nog aandacht voor de prijs. Daar houden we geen rekening met de extra kosten die gepaard gaan met duurzaam produceren. Nochtans kunnen wij als consument een duidelijk signaal geven. Vinden we duurzaam produceren belangrijk, dan vertalen we dat best in duurzaam consumeren/aankopen en betalen we dat ietsje meer.

Jouw aankoopgedrag laat zich voelen tot op elk land- en tuinbouwbedrijf. Toch eens nadenken over anders consumeren?

Laat dan van je horen en deel dit campagnebeeld via jouw sociale media. 

 

Ga voor een eerlijke prijs aan boer door te kiezen voor...