Menu

Kijk op de toekomst

Terug naar Onderwerp

Zolang er mensen zijn, zal er gegeten worden en zal er dus land- en tuinbouw nodig zijn. De vraag is waar wat en hoe zal geteeld worden? Er zal niet 1 locatie of 1 landbouwmodel zijn.

 Vlaanderen is op landbouwvlak een zeer waardevolle regio. Vruchtbare bodems, gematigd klimaat met weinig extremen op vlak van temperatuur en neerslag. Centraal gelegen in Europa, dicht bij de Europese consument en via havens en een dicht en uitgebreid wegen- en treinnet, vlot bereikbaar wat niet alleen voor invoer, maar ook voor (nabije) uitvoer belangrijk is.

Men verwacht dat de wereldbevolking tussen nu en 2050 groeit van 7 miljard naar 9 miljard. Er zullen dus meer mensen moeten gevoed worden. Inzetten op het minimaliseren van voedselverliezen en voedselverspilling en inzetten op evenwichtiger voedingspatronen, waarbij het de ambitie moet zijn zowel hongersnood als obesitas de wereld uit te krijgen, zal niet voldoende zijn. We zullen ook meer moeten produceren. Wetende dat er geen extra landbouwgrond meer zal vrijkomen op aarde en het aandeel boeren wereldwijd duidelijk blijft afnemen, moet er ingezet worden op nieuwe landbouwmodellen.

Meer biomassa produceren met minder inputs. Meer voedselproductie met minder grond, zuinig water- en energiegebruik, doordacht gebruik van meststoffen en gewasbescherming, nieuwe technologie die arbeid en verwerking haalbaar en betaalbaar maakt.  
Men spreekt van duurzaam intensiveren waarbij geen einddoel voor ogen gehouden wordt. Kennis brengt altijd nieuwe kennis bij. En de toekomst is niet voor de sterksten of de grootsten, maar voor zij die zich weten aan te passen (Einstein).