Menu

De Vlaamse land- en tuinbouw

Terug naar Onderwerp

Vlaanderen telt bijna 24.000 land- en tuinbouwbedrijven waar een sterke familiale band is tussen wie er werkt. Man en vrouw, broer/broer (of zus/zus), vader/zoon ( of …) zijn de draaischijf van onze Vlaamse familiale landbouw. 

Die 24.000 bedrijven zijn heel divers. Sommigen gaan voor specialisatie, anderen voor meerdere teelten. Sommigen blijven bij de zuivere landbouwactiviteit, anderen doen aan verbreding (hoevetoerisme, hoeververkoop, recreatie-activiteiten…). De meesten kiezen voor de gangbare landbouw maar het aantal bedrijven dat inzet op biologische teelt of agroforestry neemt toe. De meesten verkopen via veilingen, zuivelverwerkers, slachthuizen … maar anderen kiezen bewust voor de korte keten (thuisverkoop, zelfplukboerderijen, markten….). Het gaat om bijna 24.000 unieke bedrijven waar visie, beschikbaarheid over grond, kapitaal en werkkracht bepalen hoe het bedrijf gerund wordt.

 

Vlaanderen is één van de sterkst verstedelijkte regio’s van Europa. Boeren werken er op kleine percelen maar slagen er al eeuwen in hoge opbrengsten te hebben. Vlaamse land- en tuinbouwers produceren akkerbouwteelten (aardappelen, granen, vollegrondsgroenten, maïs …), fruit, groenten, sierteelt, vlees, melk en eieren. Een heel divers pallet van kwaliteitsvolle producten. 

De werkplek ligt buiten

De werkplek van de boeren ligt buiten waardoor het werk en de opbrengst heel onvoorspelbaar zijn want die hangen af van het weer (temperatuur en neerslag).  Land- en tuinbouw is ook een risico-volle sector want je werkt er met plant en dier en die zijn ziektegevoelig, hun productieproces is niet volledig te sturen en duurt soms lang, de nodige investeringen liggen hoog en de sector is heel arbeidsintensief waarbij je vaak van maandagmorgen tot zondagavond bezig bent. Ook nachtwerk is niet uitgesloten (denk aan de koe die op kalven staat, de vruchtzetting die dreigt te bevriezen aan de fruitbomen …)
Landbouwgrond, grondstoffen zoals voeders, zaaizaden en pootgoed, machines, stallen en serres, kosten heel veel geld. Die investering moet terugverdiend worden met de centen die een boer krijgt per kilogram product. Ken je de prijs die de boer krijgt per kilogram product? 

Eerlijk, zonder passie doe je die job niet. Maar met passie alleen overleef je niet, ook een inkomen is broodnodig om het vol te houden. Wist je dat het inkomen van de boer amper de helft bedraagt van het gemiddeld inkomen van de loon- en weddetrekkenden in Vlaanderen?