Menu

Belang van land- en tuinbouw in Vlaanderen

Terug naar Onderwerp

Waarom we hier land- en tuinbouw nodig hebben? Om zeker te zijn dat we voedsel hebben. Zonder landbouw, geen voedsel. Zonder eigen land- en tuinbouw, geen zekerheid op voedsel. 

Ook wordt de geproduceerde biomassa (plant en dier) meer dan vroeger ingezet voor groene energie (vergisting, verbranding van houtsnippers…) en groene chemie (bioplastics, isolatiemateriaal uit vezels van vlas en hennep…). 
De agrovoedingsketen is in Vlaanderen daarenboven de belangrijkste economische sector. Zonder landbouw geen agrovoedingsketen en die is goed voor 150.000 jobs, een omzet van 60 miljard en een positieve handelsbalans. 

Maar landbouw is meer dan dat. Landbouwers zorgen voor toegankelijke open ruimte, vangen water op bij overstromingsgevaar en onderhouden wegenbermen en houtkanten op het platteland. 
Via Groene Zorg vangen 800 landbouwersgezinnen mensen uit kwetsbare groepen op en zorgen voor een zinvolle activiteit in een groene werkomgeving. 

Land- en tuinbouw zorgt nog op heel veel plaatsen voor de dynamiek van het platteland.