Menu

Ontsluiting Haspengouw met E40

Terug naar Onderwerpen
Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt in opdracht van de Vlaamse regering op welke mogelijke manieren ze de regio van Haspengouw beter kan ontsluiten naar de E40.
Nick Francois, regioconsulent Boerenbond

In dit onderwerp

Ontsluiting Haspengouw met E40
Minder uit dit onderwerp

Agenschap Wegen en Verkeer onderzoekt in opdracht van de Vlaamse regering op welke mogelijke manieren ze de regio van Haspengouw beter kan ontsluiten naar de E40. Van 27 mei tot en met 25 juli 2014 liep de terinzagelegging van het plan-MER over de ontsluiting van Haspengouw naar de E40. Iedereen kon het dossier in deze periode inkijken en aanbevelingen of opmerkingen formuleren.

Het milieu-effectenrapport (MER) bevindt zich momenteel in de startfase. Dat wil zeggen dat nu bepaald wordt wat het agentschap precies moet onderzoeken en hoe dit zal gebeuren.
Iedereen kreeg tijdens het openbaar onderzoek de kans om aanbevelingen en opmerkingen te geven over de manier waarop het onderzoek gevoerd kan worden en welke factoren er bijkomend binnen de zoekzones onderzocht moeten worden. Ook Boerenbond deed dit. In dit onderwerp kan je onze opmerkingen raadplegen.

Hulp nodig?

Je consulent helpt je graag.

Meer informatie