Menu

Wanneer mag de overheid onteigenen?

Terug naar Onderwerp

De Vlaamse regering moet voor die onteigeningen een machtiging verlenen. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur verleent de onteigeningsmachtigingen aan lokale besturen. Voor andere materies – bijvoorbeeld voor onteigeningen gekoppeld aan een bijzonder plan van aanleg – is een andere minister bevoegd.

Een onteigening kan slechts gemachtigd worden als het bestuur het volgende aangetoond heeft: dat het gaat om werken voor het algemeen belang, dat er een noodzaak is om te onteigenen en in bijzondere gevallen of er sprake is van eventuele hoogdringendheid. Als het gaat om specifieke infrastructuurwerken moet er vaak vooraf nog een ruimtelijk uitvoeringsplan geschreven worden. Wanneer de overheid verwacht dat ze zal moeten onteigenen, is het gebruikelijk dat ze meteen bij het RUP de een machtiging aanvraagt. Dat gaat dan gepaard met een openbaar onderzoek, waartegen een getroffene bezwaar kan indienen.