Menu

Planbaten versus planschade

Terug naar Onderwerp

Let wel op wanneer een ruimtelijk uitvoeringsplan tot een bestemmingswijziging leidt. In dat geval ben je mogelijk een planbatenheffing verschuldigd. Wanneer je gronden bijvoorbeeld overgaan van een landbouwbestemming naar een bestemming van industriegrond, wordt je eigendom meer waard. De overheid komt dan aankloppen en vraagt een deel van deze waardestijging – dus de planbaten – van jou terug. Doet een openbare overheidsdienst de onteigening/aankoop voor algemeen nut, dan krijg je mogelijk een lagere prijs, maar ben je de planbatenheffing ook niet verschuldigd. De overheden regelen het dan onderling.

Wanneer je grond verkoopt aan een privépersoon, bijvoorbeeld aan een projectontwikkelaar, dan gaat men ervan uit dat jij een reële meerprijs ontvangt en moet je planbaten betalen, ongeacht de verkoopprijs. Wijzigt de bestemming naar een lagere waardering, dan heb je recht op een planschadevergoeding. Die vergoeding moet je wel zelf aanvragen binnen het jaar nadat de wijziging in werking treedt.