Menu

Nog enkele aandachtspunten

Terug naar Onderwerp
  • De eindegebruiksvergoeding die je eventueel ontvangt is voor een gedeelte belastbaar, namelijk het bedrag voor de inkomstencompensatie. Zet dus geld aan de kant voor de aanslag die later volgt.
  • Ben jij alleen een pachter van een perceel, dan moet je ervoor zorgen dat de eigenaar dit ook meedeelt aan de onderhandelaar. Soms probeert die de eigenaar één vergoeding voor alles te betalen, maar dan moet jijzelf gaan aankloppen bij de eigenaar en heb je natuurlijk weinig onderhandelingsmarge.
  • Wanneer de minnelijke aankoop rond is, betekent dat niet noodzakelijk dat men onmiddellijk start met de werken. Vraag dus om een clausule waarbij jij het gebruiksrecht houdt tot men effectief start.
  • Wanneer jij al tekent vooraleer de nodige plannen en vergunningen goedgekeurd zijn, bevat de overeenkomst beter de opschortende voorwaarde dat de verkoop niet doorgaat als de plannen er niet komen.
  • Je dienstbetoonconsulent kan jou met raad en daad bijstaan in deze onderhandelingen.